logo

Poradnik ślubny – Ślub kościelny z innowiercą

Miłość i związki nie znają rozróżnienia na wyznania czy inne kategorie. Miłość jest ponad jakimikolwiek podziałami. Niestety chcąc sformalizować swoją relację z osobą praktykującą inną religię czy też z osobą niewierzącą, musimy dopełnić szeregu formalności. Jak więc wygląda ślub kościelny z innowiercą i jakie formalności czekają Parę Młodą?

Wiele osób decydujących się na zawarcie związku małżeńskiego z niekatolikiem, wybiera często nieco prostszą drogę, czyli ślub cywilny. Dla dużej części zakochanych ślub kościelny jest jednak niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu i nie chcą z niego rezygnować.

Ślub kościelny z innowiercą — ślub mieszany

Jeśli nasz wybranek lub wybranka jest osobą innego wyznania, kościół katolicki określa ceremonię zawarcia związku małżeńskiego jako ślub mieszany lub jednostronny. Jego założenia reguluje prawo kanoniczne, zgodnie z którym strona katolicka, musi zadeklarować, że ich potomstwo zostanie ochrzczone i wychowane w wierze katolickiej.

Co ważne, osoba innego wyznania musi zostać o tych założeniach poinformowana przed zawarciem związku małżeńskiego. Dodatkowo, deklaracje obu stron muszą zostać spisane w formie zobowiązania przed samą ceremonią. Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, małżeństwo uznaje się za nieważne.

Dalsze formalności zakładają, że strona niewierząca lub innego wyznania musi uczęszczać na nauki przedmałżeńskie razem ze stroną katolicką. Nie ma jednak obowiązku przystępowania do spowiedzi, a także (z przyczyn oczywistych) dawania na zapowiedzi.

Przebieg ślubu kościelnego z osobą niewierzącą

Ceremonia zaślubin z osobą innego wyznania lub z osobą niewierzącą nie różni się znacznie od tradycyjnego rytuału. Może się czasem zdarzyć, że jest nieco krótsza, ale zależy to wyłącznie od księdza udzielającego sakramentu. Główną różnicą jest za to tekst przysięgi małżeńskiej.

Niekatolik nie używa słów: „Taki mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci”. Nie jest również zobligowany do wypowiadania żadnych słów, które byłyby niezgodne z jego przekonaniami. W czasie ceremonii nie przyjmuje także komunii świętej i nie wykonuje znaku krzyża.

Kwestia klękania zależy od indywidualnej decyzji. Osoba niewierząca może, ale nie musi, klękać w wybranych momentach ceremonii, by wyrazić szacunek wobec współmałżonka wyznania katolickiego.Ślub kościelny z innowiercą - Warto również wiedzieć, że choć niemożliwa jest podwójna ceremonia, to znaczy taka, która prowadzona jest jednocześnie w obrządku katolickim i niekatolickim, podczas mszy może być obecny kapłan innego wyznania. Podczas jej trwania może na przykład wygłosić mowę lub przeczytać fragment Pisma Świętego. Reszta ceremonii pozostaje taka jak zazwyczaj.

 

Warto również wiedzieć, że choć niemożliwa jest podwójna ceremonia, to znaczy taka, która prowadzona jest jednocześnie w obrządku katolickim i niekatolickim, podczas mszy może być obecny kapłan innego wyznania. Podczas jej trwania może na przykład wygłosić mowę lub przeczytać fragment Pisma Świętego. Reszta ceremonii pozostaje taka jak zazwyczaj.

Podwójny ślub w dwóch religiach

Jeśli oboje narzeczeni są związani ze swoją religią, ale zdecydują się wychowywać dzieci w wierze katolickiej, istnieje możliwość wzięcia dwóch ślubów – np. w meczecie i kościele. Zgodnie z kan. 1127§3 nie wolno zawierać ponownie tego samego małżeństwa w religii katolickiej. W praktyce oznacza to, że jeśli tylko katolik ani przed, ani w trakcie ceremonii nie wystąpi z Kościoła, młoda para traktowana jest jako ludzie stanu wolnego. Dlatego nie ma przeciwwskazań do ceremonii katolickiej.

Ślub kościelny z innowiercą - Wiele osób decydujących się na zawarcie związku małżeńskiego z niekatolikiem, wybiera często nieco prostszą drogę, czyli ślub cywilny. Dla dużej części zakochanych ślub kościelny jest jednak niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu i nie chcą z niego rezygnować.
Wiele osób decydujących się na zawarcie związku małżeńskiego z niekatolikiem, wybiera często nieco prostszą drogę, czyli ślub cywilny.
Dla dużej części zakochanych ślub kościelny jest jednak niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu i nie chcą z niego rezygnować.

Ślub kościelny z innowiercą — czy to trudne?

Wydaje się, że, decydując się na ślub kościelny z osobą innego wyznania, nie musimy spełniać zbyt wielu dodatkowych formalności. Sama ceremonia także nie różni się od tej, gdy obie strony są wyznania katolickiego. Może się jednak zdarzyć, że ksiądz, z którym będziemy chcieli dopełnić formalności, będzie nam odradzać ślub kościelny.

W takiej sytuacji trzeba spróbować poszukać innego duchownego, który zrozumie naszą potrzebę zawarcia związku małżeńskiego w obrządku katolickim. Kościół dopuszcza ślub z innowiercą, jeśli zostaną spełnione wyżej wymienione warunki, więc zawalczcie o to.

Powodzenia!

 

Fotograf ślubny podpowiada: co jeszcze warto przeczytać?

Formalności przy ślubie cywilnym
Formalności przy ślubie konkordatowym
Przebieg ślubu cywilnego
Przebieg ślubu kościelnego

Aktualna dyscyplina Kościoła wobec małżeństw mieszanych i im podobnych