logo

Poradnik ślubny – formalności przy ślubie cywilnym

Kiedy opadną już emocje związane z zaręczynami, rozpoczynamy przygotowania do samej ceremonii. Z organizacją ślubu wiąże się wiele spraw formalnych, które należy odpowiednio wcześniej załatwić, tak aby ten wyjątkowy dzień wypadł doskonale. Jeżeli nie decydujemy się na ślub konkordatowy, czekają nas formalności przy ślubie cywilnym. Złożenie przysięgi przed urzędnikiem USC jest niezbędne, by związek został zawarty zgodnie z obowiązującym w naszym państwie prawem. Na szczęście, od strony formalnej, organizacja ślubu cywilnego nie jest skomplikowana i czasochłonna.

Formalności przy ślubie cywilnym: przygotowania i wizyta w USC

Pierwsze kroki powinniśmy skierować do Urzędu Stanu Cywilnego, w którym zamierzamy powiedzieć sobie „tak”. Nie ma żadnego ustawowego obowiązku, który nakazywałby pobierać się w USC właściwym np. ze względu na miejsce zamieszkania przyszłych małżonków. Urząd wybieramy dowolnie i w każdym z nich procedura przygotowania uroczystości będzie wyglądała tak samo.

Najpierw urzędnik będzie weryfikował, czy możemy zawrzeć związek małżeński. Prawo polskie określa, że ślub cywilny może zostać udzielony tylko osobom pełnoletnim (wyjątkowo, za zgodą sądu 16-letniej kobiecie). Narzeczeni nie mogą być ze sobą spokrewnieni ani spowinowaceni w linii prostej. Przysposobienie także wyklucza możliwość ślubu.

W przypadku osób borykających się z chorobami umysłowymi i/lub niepełnosprawnościami natury psychicznej wymagane będzie odpowiednie zezwolenie sądu na wstąpienie w związek małżeński. Całkowite ubezwłasnowolnienie jednego z narzeczonych także uniemożliwia zawarcie małżeństwa.

Formalności przy ślubie cywilnym: dokumenty potrzebne do wyznaczenia terminu ślubu cywilnego

Podczas spotkania w USC zostaniemy poproszeni o przedstawienie następujących dokumentów:

 • Dokumenty potwierdzające tożsamość (dowody osobiste albo paszporty).
 • Dowód dokonania opłaty skarbowej.
 • Odpisy aktów urodzenia.
 • W przypadku wdowieństwa skrócony odpis zgonu współmałżonka.
 • W przypadku rozwodu skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.

Wszystkie akty stanu cywilnego powinny być dostępne na miejscu, w dowolnym USC, ale lepiej potwierdzić to telefonicznie, zanim wybierzemy się do urzędu.

 • Jeżeli dla zawarcia małżeństwa potrzebne jest zezwolenie sądu, należy je także przedstawić w USC.
 • W przypadku, gdy małżeństwo ma być zawarte per procura, wymagane jest pełnomocnictwo i zgoda sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika.
 • W sytuacji, gdy jedno z narzeczonych, nie posiada polskich aktów stanu cywilnego, wówczas ma obowiązek przedstawić odpowiednie, zagraniczne dokumenty. Dokumenty stanowią podstawę do ustalenia daty urodzenia oraz ewentualnie ustania, czy unieważnienia małżeństwa. Dotyczy to oczywiście sytuacji, gdy jedno z narzeczonych było wcześniej w związku małżeńskim, ale zakończyło się ono poza granicami naszego kraju.

Śluby kościelne odbywają się zazwyczaj w sobotę lub dzień świąteczny. Natomiast ślub cywilny możemy wziąć w dowolnym dniu tygodnia. Zasadą jest, że termin wyznacza się na co najmniej miesiąc przed. Jednak po stosownym uzasadnieniu i uiszczeniu odpowiedniej opłaty, termin może być krótszy.

Formalności przy ślubie cywilnym: Fotografia ślubu cywilnego w plenerze, zawartego przed urzędnikiem państwowym. Zdjęcie wykonane w trakcie kameralnej uroczystości na styku Sopotu i Gdańska, kilkadziesiąt metrów od morza.

Fotografia ślubu cywilnego w plenerze, zawartego przed urzędnikiem państwowym. Zdjęcie wykonane w trakcie kameralnej uroczystości na styku Sopotu i Gdańska, kilkadziesiąt metrów od morza. fot. Rafał Nitychoruk www.aparatowo.pl

Jeżeli dobrze przygotujemy się do spotkania z urzędnikiem w USC, wszystkie sprawy organizacyjne załatwimy podczas jednego spotkania. Warto omówić wcześniej kwestię nazwiska. Dlaczego?

Podczas wyznaczania daty ślubu cywilnego zostaniemy zapytani o to, jakie nazwiska będziemy nosić po ślubie oraz jakie nazwiska otrzymają nasze dzieci.

Decyzję w tym zakresie możemy podjąć aż do momentu ślubu. Najpóźniej na dwa tygodnie przed ślubem powinniśmy także wskazać dwóch świadków. Wystarczy, że będą to osoby pełnoletnie.

Ślub cywilny w urzędzie… a może w plenerze? Jakie są formalności przy ślubie pod gołym niebem?

Od 215 r. mamy możliwość sami wskazać miejsce, gdzie chcemy, by ślub się odbył. Jeżeli ceremonia ma odbyć się poza USC, należy złożyć w tym zakresie odpowiedni wniosek, a z nim stosowną opłatę.

Miejsce ślubu musi gwarantować bezpieczeństwo gości oraz kierownika USC, ale także zapewniać należytą powagę i dostojność uroczystości. Pracownicy USC rozpatrują indywidualnie wnioski o organizację takiego ślubu.

A co urzędnik odmówił ślubu cywilnego w plenerze? Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do sądu. Na szczęście, o ile nie zamierzamy się pobrać w ekstremalnych dla urzędnika warunkach, nie powinniśmy mieć problemu z organizacją ślubu poza USC.

Czy warto jest brać ślub cywilny w plenerze?

To zależy od was. Na pewno ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego zapadnie waszym gościom głęboko w pamięć. Z naszej strony podpowiemy, że zdjęcia ślubne w plenerze z pewnością wypadną znacznie lepiej.

Zdjęcia zapewne będą inspiracją dla waszych znajomych. Pokażecie innym, że nie watro zamykać się w czterech ścianach urzędu 🙂

Formalności przy ślubie cywilnym: koszty stałe i opłaty dodatkowe

 • Opłata skarbowa – 84 zł
 • Odpisy aktów stanu cywilnego — każdy 22 zł
 • Przyspieszenie terminu ślubu – 39 zł
 • Ślub w plenerze – 1 000 zł
 • Opłata za sporządzenie protokołu ze ślubu zawartego poza USC – 11 zł
 • Oprawa muzyczna np. skrzypce podczas ceremonii — ok. 100 – 150 zł

Nie zawsze trzeba jednak płacić za ślub poza urzędem. Jeśli ślub odbywa się w więzieniu (nie polecamy;) ) lub w szpitalu, jest to traktowane przez urząd wyjątkowo. W takich sytuacjach, opłata nie zostanie pobrana. (OBYWATEL.GOV.PL)

Formalności przy ślubie cywilnym - opłaty: Opłata skarbowa - 84 zł Odpisy aktów stanu cywilnego — każdy 22 zł Przyspieszenie terminu ślubu - 39 zł Ślub w plenerze - 1 000 zł Sporządzenie protokołu ze ślubu poza USC - 11 zł Oprawa muzyczna (np. skrzypce) — ok. 100 - 150 zł

Formalności przy ślubie cywilnym: dzień ślubu, czyli o czym musimy pamiętać

Aby ceremonia przebiegła bez zakłóceń i stresu, pamiętajmy o dowodach osobistych (lub paszportach). Dotyczy to nie tylko państwa młodych, ale także świadków. Z dowodami osobistymi zgłaszamy się wraz ze świadkami do kierownika USC, na 15 minut przed rozpoczęciem ceremonii zaślubin.

Podczas krótkiej, ok. 20-minutowej ceremonii, państwo młodzi składają uroczystą przysięgę. Następnie podpisują protokół, na podstawie którego sporządzony zostanie później akt małżeństwa w formie elektronicznej.

Odpis aktu małżeństwa jest do odebrania dnia następnego. Jak to wygląda w praktyce? Jeszcze lepiej! Najczęściej można go odebrać jeszcze w dniu ślubu 🙂

Co jeszcze warto przeczytać?

Formalności przy ślubie konkordatowym
Przebieg ślubu cywilnego
Przebieg ślubu kościelnego
Poradnik ślubny – jakie formalności przy dwóch ślubach