logo

Poradnik ślubny – opcje zmiany nazwiska po ślubie cz.1

Rozpoczynając przygotowania do ślubu, powinniśmy skierować się do Urzędu Stanu Cywilnego. Tam przyda się nam wiedza, jakie są opcje zmiany nazwiska po ślubie.

A do Urzędu Stanu Cywilnego trafimy na 100%, niezależnie od tego, czy planujemy tylko ślub cywilny, cywilny i kościelny, czy konkordatowy. To właśnie w USC załatwiamy wszystkie prawne formalności związane z zawarciem związku małżeńskiego. Urzędnik zapyta także, jakie chcemy nosić nazwisko po ślubie oraz jakie nazwisko mają mieć nasze dzieci.

W przypadku ślubu cywilnego mamy czas na decyzję, aż do momentu zawarcia ślubu. Jeżeli zamierzamy zawrzeć ślub konkordatowy, deklarację dotyczącą nazwisk składamy przy okazji podpisywania oświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Narzeczeni mogą podjąć decyzję o pozostaniu przy własnych nazwiskach po ślubie, o przyjęciu nazwiska współmałżonka, albo o połączeniu obu nazwisk. Zmiany może dokonać jedno z nich lub oboje.  Powinniśmy przemyśleć sprawę nazwiska naszego i naszych dzieci wcześniej, tak by nie omawiać tak ważnych kwestii dopiero w urzędzie.

Zdjęcie wykonane w trakcie kameralnej uroczystości ślubnej w Sopocie (na granicy z Gdańśkiem). Był to ślub cywilny w plenerze, niedaleko jednej plaży. Na zdjęciu Panna Młoda podpisuje dokumenty.

Przyjęcie nazwiska po współmałżonku

Najbardziej popularne jest przyjmowanie przez kobietę nazwiska po mężu. Prawo polskie zezwala oczywiście również na odwrotną sytuację, kiedy to mężczyzna przyjmuje nazwisko po żonie. Są to jednak, przynajmniej w naszym społeczeństwie, sporadyczne przypadki. Nadal przyjęcie przez kobietę z chwilą ślubu nazwiska po mężu, choć wydaje się archaicznym zwyczajem, jest wyrazem panującej tradycji.

Honor ważna rzecz

Mężczyźni do sprawy nazwiska podchodzą bardzo honorowo i często naciskają, by przyszła żona po prostu zgodziła się na zmianę. Niemniej jednak kobieta sama powinna chcieć zmienić nazwisko na nazwisko męża, a nie pod wpływem presji otoczenia. Z pewnością wspólne, jednolite nazwisko małżonków, a także dzieci, podkreśla wspólnotę i silną więź.

Ale nie dajmy się zwariować. Nie zmienia to faktu, że to tylko nazwisko i jego zmiana lub nie, nie powinna być traktowana jako sposób na wyrażanie uczuć. Najważniejsze, żebyście to omówili wspólnie, bez nacisków z zewnątrz.

Opcje zmiany nazwiska po ślubie: nazwiska dwuczłonowe

Kompromisem, coraz częściej wprowadzanym, jest przyjmowanie przez kobietę dwuczłonowego nazwiska stanowiącego połączenie jej nazwiska panieńskiego i nazwiska współmałżonka. To sposób na podkreślenie, jak silnie związani jesteśmy ze swoim nazwiskiem, ale także wyjście z sytuacji, gdy nasze nazwisko jest rozpoznawalne np. w branży, w której pracujemy.

Nadal każdy może skontaktować się z nami jak dotychczas, ale jednocześnie poprzez drugi człon podkreślamy, że jesteśmy już mężatkami. Jeśli nasze dzieci będą nosiły tylko nazwisko męża, dwuczłonowe nazwisko także pozwoli nam pokazać na relację rodzinną.

Opcje zmiany nazwiska po ślubie - Zdjęcie wykonane na ślubie konkordatowym na Mazurach, w okolicy Mikołajek i Mrągowa

Mężczyźni również mogą przyjąć dwuczłonowe nazwisko, łącząc swoje z nazwiskiem żony. Zarówno w przypadku kobiety, jak i mężczyzn kolejność nazwisk nie ma znaczenia.

Prawo polskie nie zezwala na nazwiska trójczłonowe. Dlatego, jeżeli zamierzamy połączyć nasze nazwisko z nazwiskiem przyszłego małżonka, które już składa się z dwóch części, musimy wybrać tylko jeden człon. Nazwisko może maksymalnie składać się z dwóch części.

Opcje zmiany nazwiska po ślubie: pozostanie przy swoim nazwisku

Każde z małżonków może pozostać także przy swoim nazwisku. Zawracie związku małżeńskiego nie pociąga za sobą automatycznych zmian w tym zakresie. Co więcej, jeżeli z jakiegoś powodu urzędnik w USC nie dokona w dokumentach adnotacji o zmianie nazwiska, małżonkowie po ślubie będą nadal nosili swoje dotychczasowe.

Przez lata jesteśmy związani z jednym nazwiskiem, nic więc dziwnego, że traktujemy je jako kwestię bardzo osobistą i określającą naszą indywidualność. Panie, bo to one najczęściej stają przed wyborem, czy zmienić nazwisko, powinny rozważyć wszystkie za i przeciw.

Opcje zmiany nazwiska po ślubie: gdy nazwisko to marka osobista

Coraz częściej wchodzimy w związek małżeński jako dojrzali ludzie, którzy od dawna pracują i ich nazwisko często jest marką samą w sobie. Dlatego tak wiele kobiet, które na swoje nazwisko pracowały latami, nie decyduje się na jego zmianę po ślubie. Z pewnością, pozostanie przy swoim nazwisku, nie będzie nastręczało problematycznych formalności po ślubie.

Niemniej jednak sprawa naszego nazwiska będzie ściśle związana z nazwiskiem naszych dzieci. Zawczasu trzeba przemyśleć, jakie nazwisko mają nosić nasze pociechy. Różne nazwiska matki i dziecka mogą zmuszać nas do ciągłych wyjaśnień np. w przedszkolu, czy u lekarza.

Fotograf ślubny podpowiada: co jeszcze warto przeczytać?

Zmiana nazwiska przy ślubie – jakie są opcje? cz 2.  – formalności oraz nazwisko dzieci.
Poradnik ślubny – formalności przy ślubie cywilnym
Poradnik ślubny – formalności przy ślubie konkordatowym
Poradnik Ślubny – przebieg ślubu cywilnego
Poradnik ślubny – przebieg ślubu kościelnego

Pozostałe przydatne linki:
Informacje o ślubie cywilnym z portalu rządowego