logo

Poradnik ślubny – formalności przy ślubie konkordatowym

Przygotowania do ślubu, to także szereg formalności. Zobacz jakie czekają cię formalności przy ślubie konkordatowym, jeśli chcesz by ceremonia wywołała skutki prawne.

Jeżeli zamierzamy zawrzeć związek małżeński w Kościele, mamy dwie opcje.

 1. Pierwsza zakłada dwa osobne śluby, jeden wyznaniowy, przed ołtarzem, drugi cywilny przed naczelnikiem USC. Ten drugi jest konieczny, by ślub był skuteczny w świetle prawa.
 2. Drugą opcją jest zawarcie ślubu konkordatowego. Wówczas ceremonia odbywa się tylko w Kościele, ale najpierw trzeba dopełnić pewnych formalności w USC. Taka możliwość istnieje od 1998 r., dzięki umowie konkordatowej, zawartej przez Polskę i Stolice Apostolską.

Formalności przy ślubie konkordatowym: Parafie Państwa Młodych + parafia wybrana na miejsce zawarcia małżeństwa

W pierwszej kolejności przyszli małżonkowie powinni udać się do parafii, w której zamierzają wziąć ślub. Najczęściej jest to parafia panny młodej, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by był to Kościół pana młodego, bądź inna, dowolnie wybrana przez młodych parafia. W wybranym przez młodych kościele wyznaczany jest termin ślubu. Jeżeli zależy nam na konkretnej dacie, warto wybrać się do Kościoła jak najszybciej. Może bowiem okazać się, że nasz wymarzony termin jest już zarezerwowany. Na tym etapie wystarczy, że zabierzemy ze sobą dowody osobiste. Duchowny powinien dokładnie poinformować nas, jakie dokumenty i kiedy dostarczyć do kancelarii parafialnej.

Formalności przy ślubie konkordatowym: Urząd Stanu Cywilnego

Tam udajemy się na nie więcej niż pół roku przed ślubem. Urzędnik USC sporządzi zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego, które będzie ważne przez 6 miesiące. Należy zabrać ze sobą:

 • Dowody osobiste;
 • Skrócone odpisy aktów urodzenia;
 • W przypadku rozwodu, akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie;
 • W przypadku wdowieństwa – akt zgonu współmałżonka;

Obecnie wszystkie odpisy aktów stanu cywilnego powinny być od ręki dostępne w każdym USC, dla pewności możemy tę kwestię skonsultować telefonicznie przed planowaną wizytą w urzędzie.

 • Gdy jednym z narzeczonych jest cudzoziemiec/cudzoziemka, wówczas konieczne jest złożenie dokumentów, które potwierdzają możliwość zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego oraz odpis aktu urodzenia. Sąd może zwolnić od przedkładania takich dokumentów;
 • prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa (konieczne, gdy kobieta, pragnąca wstąpić w związek małżeński nie ma ukończonych 18 lat).

Urzędnik przeprowadza z parą narzeczonych rozmowę, podczas której składają oni zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających możliwość zawarcia przez nich małżeństwa. Na tym etapie uzgadniane są również kwestie przyszłych nazwisk małżonków i ich dzieci.

Formalności przy ślubie konkordatowym: Zdjęcie ślubne wykonane w czasie ślubu kościelnego w Gdyni. Dzielnica Chylonia, rok 2018.

fot. Rafał Nitychoruk www.aparatowo.pl

Formalności przy ślubie konkordatowym: Kancelaria parafialna – kościół wybrany na ślub

Dokumenty, które narzeczeni będą musieli dostarczyć do kancelarii parafialnej ok. 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.

 • Świadectwa chrztu;
 • Świadectwa bierzmowania

Odpisy świadectwa chrztu i bierzmowania otrzymuje się w swojej parafii. Mają ważność 6 miesięcy, choć niektórzy duchowni upierają się, że są ważne tylko 3 miesiące. Lepiej więc sugerować się ewentualnymi adnotacjami na dokumentach.

 • Zaświadczenia o ukończeniu nauk przedmałżeńskich (lub lekcji przedmałżeńskich w szkole średniej) i spotkań w poradni rodzinnej. Są one bezterminowe. Wiele w tym zakresie zależy jednak od księdza. Niektórzy proszą dodatkowo o dostarczenie świadectwa ze szkoły średniej, w celu zweryfikowania oceny z religii!
 • Zaświadczenie z USC o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego.
 • Dane dotyczące świadków.

Ksiądz na tym etapie przeprowadza z narzeczonymi rozmowę i sporządza protokół przedślubny. Następnie rozpisane zostają zapowiedzi przedślubne. Kwestie zapowiedzi muszą dopilnować sami państwo młodzi. To na nich spoczywa obowiązek poinformowania własnej parafii o terminie ślubu. Zapowiedzi przedślubne są wygłaszane w parafiach młodych przez okres 2 tygodni. Jeżeli ślub odbędzie się w parafii jednego z narzeczonych, wówczas tylko drugi przekazuje prośbę o zapowiedzi w swojej parafii.

W ostatnim tygodniu przed ślubem należy dostarczyć:

 • Zaświadczenia o odbytej spowiedzi.
 • Potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi

Formalności przy ślubie konkordatowym: Dzień ślubu

W dniu ślubu narzeczeni oraz świadkowie muszą pamiętać o dowodach osobistych lub paszportach. Przed samą ceremonią państwo młodzi i ich świadkowie podpisują zgodę na skutki cywilno-prawne, jakie niesie ze sobą zawarcie ślubu konkordatowego oraz składają popisy w księgach parafialnych. Po uroczystości ksiądz, który udzielał ślubu, podpisuje wszystkie dokumenty, potwierdzając tym samym fakt zawarcia związku małżeńskiego i w ciągu 5 dni przesyła je do USC.

Młodzi małżonkowie po ok. 2 tygodniach będą mogli odebrać skrócony odpis aktu małżeństwa.

Formalności przy ślubie konkordatowym: opłaty

Opłata skarbowa uiszczana w kasie USC to kwota 84 zł. Jeżeli będziemy potrzebowali odpisu aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub w przypadku wdowieństwa, odpisu aktu zgonu poprzedniego małżonka, wówczas musimy dodatkowo ponieść opłaty za odpis, w wysokości 22 zł. Natomiast za udzielenie ślubu w Kościele płaci się „co łaska”, ale ta suma jest już sprawą bardzo indywidualną i zależy od parafii. Osobno będziemy musieli też opłacić dekoracje czy fotografa ślubnego – ale to już pewnie wiecie 🙂

Opis powyższych formalności dotyczy ślubu zawieranego w Kościele rzymsko-katolickim.

Fotograf ślubny podpowiada: co jeszcze warto przeczytać?

Formalności przy ślubie cywilnym
Przebieg ślubu cywilnego
Przebieg ślubu kościelnego

Ślub wyznaniowy – portal rządowy