logo

Poradnik ślubny – jakie formalności przy dwóch ślubach

Zanim powiemy jakie formalności przy dwóch ślubach czekają na pary młode, przypomnijmy co to ślub konkordatowy. Pozornie idealna opcja dla wszystkich ludzi wierzących jest jednak nowością. Przed wejściem w życie konkordatu w 1998 r, pozwalającego na jedną, wywołującą skutki prawne, wyznaniową ceremonię zaślubin, powszechnie odbywały się dwa śluby, cywilny i kościelny, osobno. Wydawać by się mogło, że skoro prawo pozwala na jedną uroczystość w Kościele, wszyscy wierzący będą z tej opcji korzystali.

Wiele par decyduje się jednak na osobny ślub cywilny i kościelny. Możliwość odseparowania tych wyjątkowych okoliczności nadal istnieje i jest dość często spotykana. Co więcej, zazwyczaj dwa śluby dzielą miesiące, a niekiedy nawet lata. Jakie są tego powody i czy wiąże się to z jakimiś dodatkowymi trudnościami? Tego dowiecie się z tego tekstu.

Formalności przy dwóch ślubach: najpierw ślub cywilny

Życie pisze różne scenariusze i niekiedy narzeczeni są zmuszeni podjąć decyzję o rozdzieleniu uroczystości zaślubin. Czasem wynika to z choroby w rodzinie, niekiedy z żałoby, która wyklucza huczną zabawę. Młodzi, którzy spodziewają się dziecka, też częściej decydują się na taką opcję. Coraz częściej narzeczeni chcą wziąć ślub, ale nie mogą pozwolić sobie w danym momencie na wydatki związane z organizacją ślubu kościelnego i wesela. Dlatego ten ostatni odkładany jest w czasie.

Formalności przy dwóch śłubach: Życie pisze różne scenariusze. Niekiedy narzeczeni są zmuszeni podjąć decyzję o rozdzieleniu uroczystości. Zazwyczaj pierwszyjest ślub cywilny.

Bez względu na przesłanki, każda młoda para ma możliwość zawarcia najpierw ślubu przed urzędnikiem stanu cywilnego, a dopiero po jakimś czasie może złożyć przysięgę w Kościele.

W tym przypadku, gdy nie decydujemy się na ślub konkordatowy, muszą być spełnione wszystkie wymogi, niezbędne do zawarcia małżeństwa w USC. Należy udać się odpowiednio wcześniej do wybranego przez siebie urzędu, wyznaczyć datę i podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa. Należy przedstawić wszystkie niezbędne dokumenty i odpisy – link do szczegółowego opisu tych formalności znajdziesz na końcu tekstu.

Małżeństwo zawarte przed urzędnikiem USC wywołuje wszystkie skutki prawne. W świetle prawa stajecie się małżonkami, a chęć zawarcia w przyszłości małżeństwa także przed Bogiem, nie ma na to wpływu.

Formalności przy dwóch ślubach: w przyszłości ślub kościelny

W przypadku ślubu wyznaniowego, który nie jest konkordatowym, duchowny nie będzie wymagał przedłożenia zaświadczenia z USC o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego. W wybranej przez młodych małżonków parafii będziemy musieli przedstawić odpis aktu małżeństwa potwierdzającego zawarcie ślubu cywilnego. Wszystkie inne wymogi muszą być jednak spełnione.

Należy przedłożyć akty chrztu, zaświadczenie o bierzmowaniu, odbyciu nauk przedmałżeńskich. Muszą odbyć się zapowiedzi, para młoda przed przystąpieniem do sakramentu musi być po spowiedzi. Więcej na temat ślubu kościelnego dowiesz się z tekstu o ślubie konkordatowym – link na końcu tekstu.

Formalności przy dwóch śłubach: W przypadku ślubu wyznaniowego, który nie jest konkordatowym, duchowny nie będzie wymagał przedłożenia zaświadczenia z USC.

Ciekawostka: Nie ma wymogu, by świadkami w Kościele były te same osoby, co w USC. Ponadto, w prawie kanonicznym, brak wymogów co do pełnoletności świadków, który jest obowiązkowy w przypadku ślubu cywilnego oraz konkordatowego.

Formalności przy dwóch ślubach i… dodatkowe problemy?

Są to głównie problemy natury organizacyjnej. W przypadku, gdy decydujemy się na dwa śluby, trudno podjąć wiele decyzji, np. kogo zaprosić na ślub cywilny? Czy ma to być tylko kameralna uroczystość i niewielki poczęstunek później dla najbliższych? Może od razu zaprosić całą rodzinę i znajomych, a po jakimś czasie ponownie ugościć wszystkich na weselu?

Czy panna młoda, niekiedy po latach od ślubu cywilnego, ma decydować się na białą, długą suknię, welon i wianek? Tu odpowiedź wydaje się jednak prosta. Młodzi powinni ubrać się w ten wyjątkowy dzień w to, w co mają ochotę 🙂 A wianek na głowie panny młodej jest świetnym pomysłem, jeśli tylko się jej podoba. Rozdzielenie ślubów nie zmusza nas do wizyty w USC w garsonce!

Formalności przy dwóch śłubach: Z jakimi problemami musimy się zmierzyć przy dwóch osobnych ślubach? Są to głównie problemy natury organizacyjnej.

Pytania mogą też mnożyć się z czasem. Jaką datę ślubu obchodzić, czy rocznicę od zaślubin w USC, czy może w Kościele? Najlepiej mieć w pamięci dwie daty i obchodzić obie rocznice.

Pamiętajmy, że w przypadku ślubu cywilnego, ale także konkordatowego państwu młodym przysługują dwa dni urlopu okolicznościowego (w przypadku umowy o pracę). Na takie udogodnienie nie możemy już jednak liczyć, gdy ślub ma wyłącznie charakter wyznaniowy. Aczkolwiek, jeżeli nie wykorzystaliśmy przysługującego urlopu po ślubie cywilnym, pracodawca może zgodzić się na niego po ślubie kościelnym.

Niezależnie od tego, na jaką formę ślubu się zdecydujemy, najważniejsze, że chcemy być razem. Możliwość zawarcia osobno ślubu cywilnego i kościelnego to dla wielu par duże ułatwienie i warto z niego korzystać.

Formalności przy dwóch śłubach: W przypadku ślubu cywilnego lub konkordatowego państwu młodym przysługują dwa dni urlopu okolicznościowego. Nie możemy na to liczyć, gdy ślub ma wyłącznie charakter wyznaniowy.

Jakie formalności przy dwóch ślubach trzeba spełnić i jak przebiegają rozdzielone śluby:

Formalności przy ślubie cywilnym.
Przebieg ślubu cywilnego
Formalności przy ślubie konkordatowym.
Przebieg ślubu kościelnego

Pozostałe przydatne linki:
Informacje o ślubie cywilnym z portalu rządowego