logo

Fotografia koncertowa

Zamawiający zdjęcia mają zazwyczaj dwa główne cele, którym towarzyszą odmienne wymagania.

Pierwszy cel to promocja w mediach społecznościowych, co wiąże się z dużą presją czasową. Zdjęcia wykonane wieczorem, rano powinny być widoczne na Facebooku organizatora. Drugi cel to budowa archiwum zdjęć do promocji kolejnych wydarzeń. To z kolei wiąże się z wymogiem wykonania zdjęć w wysokiej jakości, pozwalającej na druk plakatów i wykorzystanie nośników wielkoformatowych.

Cele i wymagania są tylko pozornie sprzeczne. Wysoka jakość, w bardzo krótkim czasie to nasz standard.