logo

Civic Hub

Założeniem zdjęć było pokazanie w ciekawy sposób cyklu spotkań. Organizatorem spotkań był Civic Hub, a przybierały one formę wykładów i otwartych paneli dyskusyjnych. Poruszana tematyka dotyczyła szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego, bezpieczeństwa, nowoczesnych technologii i życia społecznego.